poSTUP REALIZáCIE

Výber dlažby

Dlažbu si môžete vybrať z našej ponuky, zaobstarať si ju od predajcov vo vašej lokalite, alebo dlažbu už máte zakúpenú. Dlažba je dodávaná voľne sypaná alebo v big bagoch (vrecovaná). Na stavbe je potrebné zabezpečiť dostatočný priestor na vykládku dlažby. Pri výbere dlažby sa môžeťe obrátiť na nás a radi Vám poradíme.

Cenová ponuka a obhliadka stavby

Po výbere  dlažby a upresnení metráže vám pošleme nezáväznú cenovú ponuku. Nasleduje obhliadka stavby  a upresnenie detailov. Po osobnom stretnutí Vám zašleme presnú cenovú ponuku . Po odsúhlasení ceny sa dohodneme na termíne realizácie a môžeme podpísať zmluvu o dielo.

Zameranie a príprava podkladu

Dlažba sa zameria podla projektu, alebo podľa dohody s objednávaťelom. Určí sa budúca výška dlažby  a ak neni podklad hotový, pustíme sa do výkopu.Väčšinou si výkop zhotovuje objednávatel sám, prípadne po dohode môžeme výkopové práce zabezpečiť my.

Hĺbku výkopu určíme podľa budúceho zaťaženia dlažby. U pochôdznej dlažby do hĺbky 30cm od nuly a u pojazdnej dlažby do hĺbky 40cm.  Nasleduje rozhrnutie kameniva a hutnenie po vrstvách ťažkou vibračnou doskou.

uloženie obrubníkov

Pred uložením obrubníkov si vyšnúrujeme presné kontúry dláždenej plochy aj s dostatočným spádom a kraje vyložíme presne do šnúr. Obrubníky kladieme do betonu a spevníme patkou. Ako orubník môžeme použit na to určené kamene alebo aj dlažbu kladenú do riadku, poprípade iné varianty.

Pokládka dlažby

Po uložení obrubníkov si zavozíme a roztiahneme kamennú drvu 4-8 mm a následne aj dlažbu. Dlažbu kladieme podľa dohodnutého vzoru (oblúk, riadok, iné).

hutnenie a škárovanie dlažby

 Po pokládke sa dlažba presype a pozametá kamennou drvou 4-8 mm a následne sa zavibruje a vyžehlí vibračnou doskou. Týmto sa jednotlivé kusy dlažby zaklinujú a drva v škárach klesne približne o 2 cm. Na záver škáry doplníme a preškárujeme finálnou jemnou drvou 1-5 mm. Tú vyberáme podľa požadovanej farby.