čASTO KLADENé OTáZKY, RADY A NáVODY

Kamienky na dlažbe a vymetanie štrku 

 Na čerstvo položenej kamennej dlažbe robenej metódou do štrkového lôžka sa môžu chodením a vymetaním objavovať na povrchu kamienky. Tie sa časom vplyvom dažďa zmyjú do škár v dôsledku čoho škáry poklesnú približne o 5 mm. Ďalej pôsobením usadania prachu a nánosov sa škáry pevne zapečú. Približne po pol roku ( jednej zime ) už škáry odolávajú bežnému čisteniu.

čistenie snehu z kamennej dlažby

Dlažba je po pokládke zažehlená vibračnou doskou tak, aby žiadny kameň nevyčnieval zo zadlaždenej plochy. Sneh je preto možné zmetať tvrdou metlou alebo lopatou. Na odhrabávanie väčších plôch sa dajú použiť snehové frézy alebo soľ. Kamennú dlažbu nemôže soľ nijako poškodiť a nedochádza ani k vzniku soľných máp ako na betónovej dlažbe.

údržba kamennej dlažby

Kamenná dlažba si vyžaduje len minimálnu údržbu. Väčšinou stačí dlažbu len pozametať od listov. Kamenná dlažba (žula, čadič, andezit) je extrémne málo nasiakavá a preto nedochádza ku trvalému znečisteniu (napr. olejom), ako pri betónových dlažbách. Tak isto nedochádza ani k vzniku rôznych výkvetov a máp.

Záruka na naše dlažby

Na nami dodávané žulové dlažby poskytujeme záruku až 20 rokov. Naša skúsenosť s nimi je viacgeneračná a preto si za ich kvalitou stojíme.  Za nami zhotovené dlažby a iné práce z kameňa poskytujeme záruku 4 roky čo je o 2 roky dlhšie ako nám ukladá zákon. 

Podkladové vrstvy na dlažbu do štrkového ložka

Najdôležiťejšou prácou pred samotnou pokládkou dlažby je správne zhotovenie podkladov. Na obrázku možete vidieť správne zhotovenie podkladov podľa budúceho použitia. Jednotlivé vrstvy hutníme osobitne  (max. 20 cm jedna vrstva) ťažkými vybračnými doskami s hmotnosťou od 200 kg a viac.