čASTO KLADENé OTáZKY, RADY A NáVODY

Kamienky na dlažbe a vymetanie štrku 

 Na čerstvo položenej kamennej dlažbe robenej metódou do štrkového lôžka sa môžu chodením a vymetaním objavovať na povrchu kamienky. Tie sa časom vplyvom dažďa zmyjú do škár v dôsledku čoho škáry poklesnú približne o 5 mm. Ďalej pôsobením usadania prachu a nánosov sa škáry pevne zapečú. Približne po pol roku ( jednej zime ) už škáry odolávajú bežnému čisteniu.

čistenie snehu z kamennej dlažby

Dlažba je po pokládke zažehlená vibračnou doskou tak, aby žiadny kameň nevyčnieval zo zadlaždenej plochy. Sneh je preto možné zmetať tvrdou metlou alebo lopatou. Na odhrabávanie väčších plôch sa dajú použiť snehové frézy alebo soľ. Kamennú dlažbu nemôže soľ nijako poškodiť a nedochádza ani k vzniku soľných máp ako na betónovej dlažbe.

údržba kamennej dlažby

Kamenná dlažba si vyžaduje len minimálnu údržbu. Väčšinou stačí dlažbu len pozametať od listov. Kamenná dlažba (žula, čadič, andezit) je extrémne málo nasiakavá a preto nedochádza ku trvalému znečisteniu (napr. olejom), ako pri betónových dlažbách. Tak isto nedochádza ani k vzniku rôznych výkvetov a máp.

Záruka na naše dlažby

Na nami dodávané žulové dlažby poskytujeme záruku až 20 rokov. Naša skúsenosť s nimi je viacgeneračná a preto si za ich kvalitou stojíme.  Za nami zhotovené dlažby a iné práce z kameňa poskytujeme záruku 4 roky čo je o 2 roky dlhšie ako nám ukladá zákon. 

Podkladové vrstvy na dlažbu do štrkového ložka

Najdôležiťejšou prácou pred samotnou pokládkou dlažby je správne zhotovenie podkladov. Na obrázku možete vidieť správne zhotovenie podkladov podľa budúceho použitia. Jednotlivé vrstvy hutníme osobitne  (max. 20 cm jedna vrstva) ťažkými vybračnými doskami s hmotnosťou od 200 kg a viac.

Postup pri pokládke dlažby do štrkového lôžka

Na zhutnený podklad si natiahneme šnúry do výšky budúcej dlažby.


Krajníky kladieme do betonu, aby sa nám dlažba nerozchádzala.

Zavozíme si kamennú drvu frakcie 4/8 cm a dlažbu do riadku.

Pokládku vykonávame čo najrovnejšie a o 1 cm vyššie, ako krajník v betone. Rovinu si kontrolujeme latou.

Dlažbu zasypeme rovnakou drvou, ako do ktorej sme dlažbu kládli, teda 4/8 cm ktorá lepšie zaklinuje kamene.

Dlažbu vyžehlíme vhodnou vybračnou doskou. Pre vyššie zataženie používame ťahžšiu dosku.

Po zavybrovaní škáry klesnú o 2-3 cm.

Vrchnú vrstvu škárujeme jemnejšou drvou už v požadovanej farbe. Najčastejšie drvenou 0/4 , ale ideálna je drva bez nulovej frakcie.

Škáry zametieme dôkladne doplna.

Dlažbu následne umyjeme od nulovej frakcie ktorá ostáva na povrchu po zametaní.

Škáry dôsledkom počasia časom sadnú a možu sa znova prezametať.

Dlažba je hotová.

Postup pri pokládke poligonálnej dlažby do betonu 

Dlažbu kladieme na zhutnený podklad do drenážneho betonu. Pokládka do polosuchého betonu je možná pri menších formátoch dlažby.

Na beton nanášame vrstvu cementového poteru, alebo lepidla do ktorého dlažbu vtláčame.

Plochy spevňujeme oceľovou sieťovinou.

Dlažbu dôkladne umyjeme a necháme zatvrdnúť tak, aby bola dlažba pochodzna.

Pri škárovaní na mokro zalievame celú plochu dlažby sťahovákom na to určeným. Tento postup si vyžaduje istú odbornosť a skúsenosť s rôznymi druhmi škárovacích mált, aby nedošlo k znehodnoťeniu dlažby.

Dlažbu umývame ručne niekolko krát pri častom menení vody. Umývanie dlažby wapkou vykonávajú len ludia so skúsenosťou.

Na tmavej dlažbe po zaschnutí vzniká jemný cementový povlak, ktorý je prirodzený a  zvyčajne sa rýchlo vyšúcha používaním, alebo počasím. Silnejšie znečistenie sa dá odstrániť chemicky.

Po dodržaní lehoty na vytvrdnutie škár je dlažba hoová na používanie.